Đăng lúc: 08:32:25 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 188 - TRUNG TRUNG

Lôi Phong Hằng
Động Hào Nhị
Ngoại Quái: Chấn
Nội Quái: Tốn


Vạn lý ba đào tĩnh,
Nhất thiên phong nguyệt gian.
Lợi danh vô trở cách,
Hành lộ xuất trùng quan.

Tuy nay ngàn dặm ba đào,
Một ngày trăng gió hàng hàng sáng trong.
Công danh tài lợi dễ phùng,
Thong dong bước khỏi ải trùng hoan ca. 

LỜI BÀN 
Quẻ này chủ có vui chớ không lo, có được chớ không có mất. Thực ra danh lợi song thu, xuất hành yên ổn, tôn vinh an lạc. Đây là một hào thuộc loại Đại cát.
Hiện nay thời vận của bạn được hanh thông lắm. Như bài quẻ nói ngàn dặm ba đào đấy. Nhưng chẳng sao, sẽ có ngày gió êm trăng sáng thì lúc đó tài lợi chẳng khó gì và sẽ vượt khỏi những khó khăn trở ngại.
Vậy những việc cầu xin, thì xin hãy bền chí và cố gắng bước tiến ắt được toại nguyện một ngày không xa.
Công danh có ngày thành đạt. Chỉ cần có chí thực hiện và cố gắng là nên. Ẫn nhẫn, thời cũng sắp đến rồi. Cầu tài, cầu danh đến hơi chậm, chớ nản. Đánh số, được nhưng ít lợi. Số hên: 18, 8, 1, 81, 88.
*Giải:đại cát.
(Nguồn sưu tầm)