Đăng lúc: 08:32:25 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 190 - TRUNG TRUNG

Lôi Phong Hằng
Động Hào Tứ
Ngoại Quái: Chấn
Nội Quái: Tốn


Sự mê tâm bất nề,
Sự khoan tay bất khoan.
Nhất trường hoan hỉ họ,
Bất cửu xuất trùng quan.

Việc mê tâm, chẳng bị mê,
Việc xong nhưng bụng e dè vẫn lo.
Một khi vui vẻ hô to,
Chẳng lâu ra ải hẹn hò ngày mai. 

LỜI BÀN 
Quẻ này chủ cứ vừa vui vừa buồn, mọi người đều theo ý mình. Hiện tại thì cuộc đời bình thản tầm thường, nhưng chẳng bao lâu nữa hồng vận tới, mọi việc đều giải quyết xong êm đẹp hết. Người xin được quẻ này duy chỉ có khắc phục, kiên trì hết mức để đợi.
Theo ý quẻ cho hay rằng: Công việc sở cầu trước mặt vẫn chưa toại ý phải đợi một thời gian nữa, mà thời gian ấy chẳng là bao lâu như bài thơ trên đã nói. Vậy trong lúc chờ đợi bạn hãy nên suy tính trước biến tiến. Khi rủi đi ắt thuận tiện cho việc cầu mưu. 
Thời may sắp đến, chỉ nên chờ đợi một mà thôi. Đừng lo, cứ tiến hành đi, cầu mưu lợi có chậm. Đánh số thì nên tính toán kỹ. Số hên: 19, 9, 1, 91, 10, 90. 
*Giải :Một mình làm việc sao nên—Nhọc nhằn mà vẫn tuổi tên lu mờ--Được người trợ giúp bây giờ--Mới mong việc lớn có cơ hội thành.
(Nguồn sưu tầm)