Đăng lúc: 08:32:25 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 191 - HẠ HẠ

Lôi Phong Hằng
Động Hào Ngũ
Ngoại Quái: Chấn
Nội Quái: Tốn


Dạ bán đọ vô thuyền,
Kinh đào khủng nhạ thuyên.
Nguyệt tà vân đạm xứ,
An tín hữu nhân truyền.

Nửa đêm nào có thuyền sang sông,
Sóng gió bão bùng làm hết hồn.
Nơi mà trăng xế mây ảm đạm,
Có kẻ đưa tin báo đến ông. 

LỜI BÀN 
Quẻ này chủ sự kinh khủng đến tột độ, bất cứ cái gì cũng như nhìn thấy binh đao ma quái vô cùng ghê rợn. Phải đợi đến lúc thời qua cảnh đổi, mới có thể nhận được tin tức xác thực nhưng than ôi tình thế đã trễ. Bói được quẻ này quả là chẳng lành.
Quẻ nói: Nửa đêm sang sông không đò và sóng gió hãi hùng, đó là ý nói hiện nay vận trình của bạn còn bế tắc, mà chưa được hanh thông, việc cầu mưu của bạn còn lận đận lắm chưa nên việc đâu, mà còn gặp nhiều gian nan nữa là khác. Nhưng chẳng sao, đến lúc cùng lại có nẻo thông, như được tin tức báo cho việc hay. Chữ trăng xế nói sắp rạng đông là may mắn. 
Đang bấp bênh sóng gió. Nửa đêm sang sông đã không đò, mà còn gặp sóng gió nữa , thì làm sao mà sang? Gian nan lận đận. Chờ sáng, trăng xế, sóng êm thì sẽ có kẻ giúp, mà nên việc. Cầu danh lợi còn chậm. Đánh số ắt thua. Số hên: 1, 9, 91, 19, 11. 
*Giải :Người được quẻ nầy, không nên mạo hiểm làm việc, phải nghiên cứu kỹ thiên thời, địa lợi, nhân hòa rồi làm, mới tránh khỏi sơ xuất.
(Nguồn sưu tầm)