Đăng lúc: 08:32:25 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 194 - HẠ HẠ

Bát Thuần Tốn
Động Hào Nhị
Ngoại Quái: Tốn
Nội Quái: Tốn


Thân lịch kinh đào,
Đông phương tiêu hao.
Thái bình thân thái,
Mục hạ toàn tảo.

Mùa hè nóng hổi thu sương hàn,
Bông mới nở rộ, bông cũ tàn.
Sự thế nhân tình nay ẩm lạnh,
Gặp nhau câm miệng chớ nên bàn. 

LỜI BÀN 
Quẻ này chủ tai bay vạ gió nhưng bất quá chỉ tạm thời. Rồi một sớm, dương xuân trở lại, gió đông về bao nhiêu mây mù ảm đạm tan lui, thì lúc đó là lúc có thể làm được đủ việc, lo được đủ chuyện, bất tất phải tiến thì tiến gấp lui lại lui nhanh. Nếu cần ngừng thì ngừng, nếu cần đi ta đi thong thả mà hành động, chẳng có gì đáng lo muộn đâu.
Theo ý quẻ nói rằng: Hiện cảnh tình của bạn đang ở trong cảnh nhân tình thế thái ấm lạnh, như khí trời nóng lạnh bất thường nghĩa là thời vận của bạn không thông, nên quẻ khuyên chớ nên lắm lời với người mà ta vô ích.
Vậy ý quẻ dạy ta rằng: Thời vận chưa đến. Ta hãy chờ đợi và những việc cầu xin của bạn không nên vội vả lắm, làm càn rồi sẽ hỏng. 
Thời bất thông, chớ tính chuyện gì. Nên chờ thời là hay. Công danh tài lợi còn chậm, đánh số e bị thua. Số hên: 4, 9, 1, 19, 14, 92, 49, 91.
*Giải :Quẻ nầy thích hợp với những người cáo lão nghỉ hưu, rất thuận lợi. Nếu hỏi về việc khác , thì đây nói, việc có nguy hiểm nhưng không đáng ngại, chẳng ảnh hưởng gì đến bản thân mình.
(Nguồn sưu tầm)