Đăng lúc: 08:32:21 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 195 - HẠ HẠ 

Bát Thuần Tốn
Động Hào Tam
Ngoại Quái: Tốn
Nội Quái: Tốn


Hạc tự vân trung xuất,
Nhân tòng nguyệt hạ quy.
Tân hoan doanh lưỡng giáp,
Bất dụng xu sòng my.

Con hạc từ mây bay khỏi mây,
Dưới trăng cũng có kẻ về đây.
Biết bao vui vẻ hiện đầy mặt,
Chớ nhìn nhau mà mất cái hay. 

LỜI BÀN 
Nói hạc ở trong mây, người đội trăng có ý ám chỉ thế giới thần tiên. Ở đây ám chỉ nhân vật dưới thời thịnh thế. Đã gọi thịnh thế thì người dân còn có chi lo ngại nữa mà chẳng vui tươi ca hát. Người xin được quẻ này là được quẻ tốt đó.
Quẻ ý nói hạc từ mây ra dưới trăng tức có người đến, và vẻ mặt đầy vui không còn nét nhăn mày lo nghĩ, nghĩa là vận tình của bạn đã được hanh thông, sung sướng, nhàn rãnh như con Hạc Tiên trên mây rồi, chẳng còn chi trắc trở nữa.
Vậy những việc dự tính của bạn cứ yên lòng mà tiến hành, sẽ gặp được may mắn thành đạt ý nguyện, chớ lo ngại gì cả.Thời vận thông, có tin may đưa đến, có kẻ giúp đỡ. Cầu tài, cầu danh, đều thông đạt. Đánh số, tốt. Biểu tượng: con Hạc. Số hên: 5, 9, 1, 15, 19, 91, 59, 95.
*Giải :cát tường , không có gì bất lợi . 
(Nguồn sưu tầm)