Đăng lúc: 08:32:21 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 197 - TRUNG TRUNG 

Bát Thuần Tốn
Động Hào Ngũ
Ngoại Quái: Tốn
Nội Quái: Tốn


Tiến bất an,
Thoái bất khả.
Thượng hạ tương tòng,
Minh châu nhất lõa.

Bước chân tiến tới phập phồng,
Lui thì chẳng được vì không ngõ vào.
Một lòng góp sức cùng nhau,
Minh châu một hột sắc màu sáng tươi 

LỜI BÀN 
Quẻ này có cái tượng: Tiến thoái lưỡng nan, chuyển rời chẳng quyết, cho việc đắc thất (được hoặc mất) quá quan trọng. Chỉ vì một viên ngọc quý minh châu mà đến nổi phí hết cả cuộc đời. Ôi! Chỉ tại vì lòng tham quá độ mà khổ thân đó thôi. Người xin được quẻ này khi lâm sự nên lấy nghĩa lý làm trọng chứ không nên lo lắng quá về chuyện đắc thất.
Hiện bạn đang lâm cảnh tiến thoái lưỡng nan, lo âu cho bước đi của mình, không đạt được một hy vọng về tương lai, lắm lúc sinh ra nản lòng. Nhưng hai câu cuối trong quẻ khuyên bạn nên một lòng cùng nhau góp sức người xung quanh, ắt sẽ gặp may mắn như hột châu sáng chói. 
Lúc đầu dở, sau hay, thời vận thông. Chỉ cần đồng tâm hiệp lực và có sự cộng tác của người, là việc đạt thành. Cầu mưu lợi phải nhờ người. Đánh số có sự góp sức thì tốt. Số hên: 9, 7, 1, 19, 17, 97, 91, 71. 
*Giải :Việc muốn hỏi, đang lâm vào cảnh tiến thối lưỡng nan, có liên quan đến sự đoàn kết nội bộ. Cần chỉnh đốn lại mới có hy vọng thành tựu.
(Nguồn sưu tầm)