Đăng lúc: 08:32:21 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 199 - HẠ HẠ 

Phong Thiên Tiểu Súc
Động Hào Nhất
Ngoại Quái: Tốn
Nội Quái: Càn


Tước táo cao chi thượng,
Hành nhân cổ độ đầu.
Bán đồ bất liễu sự,
Nhất mô chuyện sinh sầu.

Chim kêu chiu chít nhánh cây cao,
Bến cũ vắng tanh có kẻ nào?
Dự việc nửa đường nay chửa hết,
Trời lặn xế chiều sầu biết bao. 

LỜI BÀN 
Quẻ này khuyên ta sớm mưu đồ cơ nghiệp, chớ nên lần lửa tháng năm, khiến lúc về già lòng thêm hối tiếc. Người xin được quẻ này chớ nên hiểu lầm, rồi chần chừ do dự để mất tuổi xuân hoạt động.
Cả bài thơ của quẻ tả cảnh bạn cầu xin về thời vận hiện nay đều là những lời buồn bã, chẳng có câu nào may mắn. Những cầu xin của bạn chưa được tốt đẹp và hanh thông cần phải giữ mình chăm nom con cái gia đình cho chu toàn và nhẫn nại chờ thời là hơn. 
Vận bỉ, chớ tính chuyện mà hỏng. Nên chờ đợi ẩn nhẫn chờ thời. Cố nhân bạn bè đều mất cả, còn biết trông cậy vào đâu. Cầu danh lợi còn xa. Đánh số chẳng lợi. Biểu tượng: Chim. Số hên: 19, 9, 99, 91. 
*Giải :Dư luận không đồng tình—Cho rằng việc không tốt—Trót đã làm phân nửa—Sầu muộn bởi gốc nầy.
(Nguồn sưu tầm)