Đăng lúc: 08:32:21 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 200 - THƯỢNG THƯỢNG
Phong Thiên Tiểu Súc
Động Hào Nhị
Ngoại Quái: Tốn
Nội Quái: Càn


Tạo thạch đắc tạo ngọc,
Đào sà đắc đào châu.
Nhãn tiền mục hạ,
Hà dụng trù trừ.

Đục đá may thay được ngọc vàng,
Đào trong đất cát gặp châu sang.
Giờ đây mọi việc đều hay cả,
Tính toán làm chi mệt xác thân. 

LỜI BÀN 
Trong cuộc đời bình thản, bỗng nhiên rực sáng lạn. Phàm trăm việc vui mừng đều do ở chỗ bất ngờ xảy đến. Đấy quả là việc kỳ lạ. Tuy nhiên phải nhớ rằng rút cục chỉ có cái tâm quang minh chính đại mới có thể giải quyết được hoàn toàn mà thôi.
Người xin được quẻ này cần phải biết yếu lý "đầy vơi" và cái nghĩa "khiêm ích" chớ nên quên bản lai diên mục các sự vật (tức là cái tính chất thực nằm trong mọi công việc).
Người cầu được quẻ này, thật là đáng mừng. Vì quẻ nói thời vận của bạn đã đến lúc lên hương như cục đá được ngọc, đào cát gặp được châu báu, thiệt là may mắn thay. 
Vậy tất cả sự mưu tính cứ cố gắng tiến tới. Phần thành công ắt nằm trong tay trong một ngày gần đây, chẳng có gì đáng lo ngại.
Tốt đẹp. Mọi sự đều gặp may mắn. Mua vé số. Đánh số rất hạp, khỏi cần tính, việc cũng đắc quả. Số hên: 2, 20, 22.
*Giải :Người được quẻ nầy, thời vận đang đến giai đoạn rất tốt, đừng chần chờ chi nữa, hãy mau bắt tay vào việc, sẽ thu hoạch nhiều kết quả ngoài ý muốn.
(Nguồn sưu tầm)