Đăng lúc: 08:32:21 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 202 - THƯỢNG THƯỢNG

Phong Thiên Tiểu Súc
Động Hào Tứ
Ngoại Quái: Tốn
Nội Quái: Càn


Lư uyển nhất thời xuân,
Đình tuyền hoa sắc tân.
Truyền lai hảo tiêu tức,
Thảo mộc tân hân hân.

Thảo vườn nay lại trở xuân thời,
Trước cửa hoa thơm sắc liễu tươi.
Tin tức rao truyền báo hỷ sự,
Nước, cây mừng rỡ nói chi người. 

LỜI BÀN 
Quẻ này chủ mưu vọng thành tựu, hân hoan vui mừng, công danh tài lợi, không có gì là không toại ý, giống in như cây cỏ được mùa khí ấm áp của mùa xuân giúp cho được nẩy cành xanh ngọn. Người xin được quẻ này cá cái tượng đãi cát.
Thảo vườn xuân và cây có sắc màu thơm tươi, đó là cảnh xuân sắc vui tươi và đó cũng là quẻ ý cho biết hiện nay thời vận của bạn đó. Vậy nghĩa là hiện nay, thời vận của bạn đã đến là hanh thông, từ nay về sau tất cả sự mưu tính ắt được gió xuôi thuận buồm, vạn sự như ý. 
Thời vận hanh thông. Vạn sự như ý sở cầu. Cứ tiến hành, ắt đắc quả. Đánh số hạp. Số hên: 2, 20, 22. 
*Giải :những điều muốn hỏi đều được cát tường như ý .
(Nguồn sưu tầm)