Đăng lúc: 08:32:21 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 208 - HẠ HẠ

Phong Trạch Trung Phu
Động Hào Tứ
Ngoại Quái: Tốn
Nội Quái: Đoài


Hoa tàn nguyệt khuyết,
Kính phá thoa phân.
Hưu lai hư vãng,
Sự thủy an ninh.

Trăng đã khuyết rồi hoa lại tàn,
Kim thoa gãy bể kính tiêu tan.
Từ đây nên nhớ đừng lui tới,
Công việc mới yên và dễ dàng. 
LỜI BÀN 
Quẻ này chủ hung triệu: Nhà cửa thì gây tai sinh họa, vợ chồng thì ly tán, tiền tài sự nghiệp thì thua lỗ thất bại, kiện tụng thì quan tư ức hiếp. Người xin được quẻ này cần phải giữ gìn, tự giới cẩn thận mới mong thoát khỏi tai bay vạ gió.
Thơ quẻ phán rằng: Trăng khuyết hoa lại tàn, thoa gãy, kính bể nát, qua hai câu trên, thì người ta sẽ biết được thời vận của bạn hiện nay như thế nào rồi.
Vậy những việc cầu xin của bạn khó được toại nguyện trong lúc này, còn riêng về bệnh hoạn cũng phải ra tâm cứu chữa, thì mới tránh được điều không may. Bế tắc, bất thông. Nên chờ vận thái đến là hơn, đánh số không hạp. Số hên: 28, 20, 80, 8, 2, 82. 
*Giải:rất là xấu, mọi việc đều không nên làm. Về việc hôn nhân thì không xứng ý với nhau, sợ rằng phải chịu cảnh chia tay ly biệt.
(Nguồn sưu tầm)