Đăng lúc: 08:32:21 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 209 - TRUNG THƯỢNG 

Phong Trạch Trung Phu
Động Hào Ngũ
Ngoại Quái: Tốn
Nội Quái: Đoài


Môn ngoại hảo âm lai,
Sinh ý ưng hữu khánh.
Danh lợi cánh hữu thiện,
Nhạn hàng chung câu trận.

Công danh lắm lắm đáng ghi,
Nhưng trong thực tế có gì hân hoan.
Tu hành chính quả mới mong,
Trường xuân muôn thuở phước hồng dài lâu.

LỜI BÀN 
Quẻ này có tượng: Mọi việc đều được như ý, mậu dịch (như buôn bán) được hưng vượng. Kẻ gần thì vui, người xa thì tới tất cả đều giữ được sự tử tế hào hiếu thông cảm lẫn nhau. Tuy nhiên, người xin được quẻ này vẫn phải lo cái nỗi đau lòng của Khuất Nguyên thưở nọ, mà cần nên lưu tâm từng phút từng giây, mong tránh những điều bất hạnh.
Quẻ nói công danh dù nhiều, mà trên thực tế lại chẳng có gì bởi trong cuộc đời chết là hết, chẳng đem theo, nên công danh tiền tài đều như mây khói, chẳng có gì đáng cả, nên người muốn muôn thuở bất hủ thì hãy tu hành là hơn. Ý quẻ dạy rằng việc cầu xin của bạn tuy được thông thái nhưng phải làm việc phước đức thì mới được hưởng bền. 
Cần tu hành, thì phú mới trường. Tiền tài, danh vọng như đám mây nổi giữa trời. Chết là dứt nợ ưu phiền. Đánh số tốt. Số hên: 29, 9, 2, 92, 20, 90. 
*Giải:Quẻ nầy thì lúc đầu rất tốt, việc có nhiều triển vọng thành tựu, nhưng về sau có sự ngăn trở của anh em. Hoặc trong anh em có người bị thương tổn.
(Nguồn sưu tầm)