Đăng lúc: 08:32:21 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 210 - TRUNG TRUNG

Phong Trạch Trung Phu
Động Hào Lục
Ngoại Quái: Tốn
Nội Quái: Đoài


Vạn lý hảo gian san,
Phong sa tận nhật nhàn.
Dĩ thôn câu thượng nhĩ,
Hà tất ngộ ba lan.

Núi non muôn dặm cảnh thanh bình,
Bụi cát rãnh nhan trời sáng tinh.
Cá đã nuốt mồi đâu dễ thoát,
Xá chi sóng nổi gió thình lình. 

LỜI BÀN 
Quẻ này khuyên ta: Đã vào được gia cảnh, ắt không để xảy ra vấp váp thất bại. Tuy nhiên, lúc nào cũng phải nhớ trong thì cốt giữ thiện tâm, ngoài thì cố làm thiện sự, có thế mới được lâu bền. Lúc thất ý, nếu bói được quẻ này thực rất ứng nghiệm.
Ý quẻ cho là việc cầu xin của bạn đáng ra chẳng có gì trở ngại nhưng không may lại vấp phải chuyện lôi thôi làm cho việc không được thuận lợi như trong quẻ dạy, là núi non thanh bình, trời sáng rạng không cát bụi và giống như cá nuốt lưỡi câu vậy, nhưng thình lình lại gặp sóng gió.
Như vậy bạn muốn thành đạt thì tôi khuyên bạn hãy nên dễ dãi phần nào phàm khi nói đến việc gì hãy đối xử với nhau, phải biết người biết ta mới mong thành. 
Tốt, việc thành, nhưng đề phòng giờ chót. Không đến nổi thất bại, cần cố công. Cầu danh, cầu lợi đạt. Nhưng phải cố gắng hết sức mới nên. Đánh số được. Biểu tượng: Cá. Số hên: 21, 1, 2, 10, 20, 12. 
*Giải :Tình hình chuyển sang xấu. Hy vọng thành công ban dầu bị những sự thiếu tính toán chính xác làm hỏng việc.
(Nguồn sưu tầm)