Đăng lúc: 08:32:21 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 211 - HẠ HẠ

Phong Hỏa Gia Nhân
Động Hào Nhất
Ngoại Quái: Tốn
Nội Quái: Ly


Song yến hàm thư vũ,
Chỉ nhật nhất tề lai.
Tịch mịch yêm lưu khách,
Tòng tứ hạ điếu đài.

Song yến ngậm thư múa nhảy hoài,
Trông chờ nó đến là ngày mai.
Nào ngờ nơi vắng giữ hành khách,
Từ đó cần câu đã hết xài. 

LỜI BÀN 
Quẻ này có cái tượng: Xuất u cốc mà lên cây kiều mộc. Đôi én ngậm thư, đó là đem tin mừng tới. Câu thứ 3 nhắc tới tích Nghiêm Tử Lăng. Còn câu thứ 4 nói đến chuyện Khương Tử Nha. Lặng bỏ nơi ẩn dật đi giúp Hán Quang Võ mà làm đến Quốc Sư. Nhờ vứt cần câu, bỏ phiến đá trên sông Vi mà trở thành thượng phu Văn Võ Vương nhà Châu. Người xin được quẻ này có hy vọng gặp hội phong vân.
Về việc cầu xin của bạn, theo ý quẻ cho hay thì khó được vừa ý như bạn mong muốn, công việc hiện đang trông đợi chắc thất bại nhiều hơn thắng lợi. Vì câu thứ ba trong quẻ tả cảnh người khách đi đường hiện bị lạc giữ nơi vắng, và câu thứ tư nói cần câu hết xài, nghĩa là người hành khách không đi đến nơi, và không cần câu, thì lấy gì câu được cá vậy. 
Bế tắc. Tin âm vắng bặt. Chờ đợi vận thái là hơn. Biểu tượng: Chim. Đánh số e cháy túi. Số hên: 11, 21, 1, 2, 12
*Giải :Sự việc hoặc người chờ tin, nội ngày mai là có tin tức.
(Nguồn sưu tầm)