Đăng lúc: 08:32:21 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 212 - TRUNG THƯỢNG

Phong Hỏa Gia Nhân
Động Hào Nhị
Ngoại Quái: Tốn
Nội Quái: Ly


Vọng khứ kỷ trùng san,
Cao thâm tiên khả phan.
Cử mục thiên thượng khán,
Minh nguyệt tại nhân gian.

Dòm ngó quả là núi mấy trùng,
Cao châm cách trở khả lần thông.
Ngửng đầu nhìn lại trời xanh nọ,
Trăng sáng nhân gian chiếu khắp vùng. 

LỜI BÀN 
Quẻ này cho biết: Công việc coi như khó mà thực ra lại dễ, chỉ cần dốc thực lực ra mà làm tới, khỏi ngại không đạt tới thành công. Trời xanh, trăng sáng, tượng trưng cho cảnh Tiên, cảnh Phật, cho nên đối với người khổ hạnh tất nhiên chẳng còn gì phải vất vả khó khăn mới tới những kết quả siêu phàm này. Người xin được quẻ này sẽ đem hết mình mà thực hiện để tìm lấy hiệu quả tốt đẹp cho mình.
Theo ý quẻ cho biết việc cầu xin của bạn bắt đầu ngó thấy rất là khó khăn như cách xa mấy trùng núi núi cao đấy, nhưng nếu người không nản chí cứ theo đuổi, thì thành công ắt không khó chi đâu, như câu hai của quẻ có nói dù núi cao biển sâu cũng lần lần vượt qua và sự thành công to tát như trăng chiếu khắp nơi vậy. 
Trước khó, sau dễ. Thành đạt lớn, cứ tiến tới. Đánh số đẹp. Số hên: 2, 12, 1, 21, 22.
*Giải :Việc muốn hỏi quá cao sâu không thể đoán chắc được, nhưng yên lòng đừng sợ, sẽ có ngày sáng tỏ thôi.
(Nguồn sưu tầm)