Đăng lúc: 08:32:17 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 218 - HẠ HẠ 

Phong Thủy Hoán
Động Hào Nhị
Ngoại Quái: Tốn
Nội Quái: Khảm


Nhĩ vãng vô thu lợi,
Hoa khai hựu cập thu.
Nghiêm sương vật tiến chí,
Thoái bộ bất tồn lưu.

Ra đi chẳng có lợi gì,
Mùa thu hoa nở còn gì sắc hương.
Đâu đâu sương phủ đầy đường,
Rút lui để khỏi đau thương hận buồn.

LỜI BÀN 
Quẻ này chủ sự ra đi nhưng bất lợi, mọi việc đều chẳng thuận lợi tí nào. Giao dịch buôn bán thì lỗ vốn, gia nghiệp thì điêu linh. Phải nên gấp rút về để cố thủ, ấy thế mà chưa chắc đã giữ gìn được gì. Trái lại, còn liều lĩnh tiến hành thì thế nào cũng gặp bất trắc. Người xin trúng quẻ này cần nhớ để làm răn.
Những việc cầu xin của bạn theo quẻ thơ trên ẩn tả cho rằng vận trình được hanh thông, tất cả việc cầu mưu ắt được như ý định nhưng bạn nên cố gắng bỏ công, thì mới thành công mỹ mãn, câu thơ chót nói vận may chờ cửa ngoài, nghĩa là vận đã đến người phải bước ra ngoài đón lấy. 
Thời vận đến, nên cố gắng sức và hãy đón lấy chớ để mất. Đánh số thông. Số hên: 17, 27, 21, 72, 12, 2, 1, 7. 
*Giải:không tốt . 
(Nguồn sưu tầm)