Đăng lúc: 08:32:17 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 219 - TRUNG THƯỢNG 

Phong Thủy Hoán
Động Hào Tam
Ngoại Quái: Tốn
Nội Quái: Khảm


Tân nguyệt vi câu,
Thanh phong tác tuyến.
Cử võng yên ba,
Cẩm lân dị kiến.

Trăng mồng ta lấy làm câu,
Gió thanh làm chi, chẳng sầu không may.
Lưới chài sống động cũng hay,
Dù là biển động bắt ngay dễ dàng. 

LỜI BÀN 
Ba câu trên miêu tả cảnh thâm sơn cùng cốc, yên hà phong nguyệt, nói người quân tử lui về ẩn dật, bắt chước ngư ông cất vó nơi khỏi sóng, ngắm trăng trong cảnh khuya, hóng gió mát buổi trưa hè. Còn câu sau ngụ ý không nên gặp kẻ đại nhân, mà chỉ nên tùy ngộ nhi an (tùy theo cảnh ngộ mà an vui với cái đạo của thánh hiền). Người xin trúng quẻ này chỉ nên lui về ẩn dật, gặp các bậc đại nhân rất bất lợi đó.
Quẻ này ý chỉ rằng, phàm cầu việc gì đều phải biết tận dụng hoàn cảnh chung quanh. Cũng như về thiên thời phải nắm lấy, thì mới dễ dàng thành công. Như quẻ nói trên lấy trăng mồng làm câu, lấy gió làm dây câu, để bắt cá trong biển vậy. Và mặt khác, quẻ cũng ám chỉ rằng cầu mưu vào đầu tháng thì thuận lợi hơn. 
Thời vận thông cứ tiến thành. Đánh số tốt.
Số hên: 2, 1, 9, 91, 92, 12.
*Giải :Tốt. Mọi việc đều đến tay như ý, bên trái bên phải đều có nguồn nước.
(Nguồn sưu tầm)