Đăng lúc: 08:32:17 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 225 - TRUNG TRUNG 

Phong Sơn Tiệm
Động Hào Tam
Ngoại Quái: Tốn
Nội Quái: Cấn


Thuỳ dực dao thiên khứ,
giai nhân tị nan hành, 
nhất đồ kinh tể ý , 
hựu thị mãn viên xuân. 

Cánh nào bay đến trời xa
Đều do lánh nạn thoát qua hiểm nghèo
Nổi sợ hãi, hết còn đeo
Giờ đây chỉ thấy Xuân theo đầy nhà.

*Giải :Nương tựa với nhau để trốn thoát, tránh khỏi tai họa khủng khiếp đe dọa tánh mạng. Bỏ lại đàng sau những tai họa đã xãy ra, cuối cùng cũng về đến nơi an toàn trong cuộc sống.

Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân:
(Lời quẻ nói rằng: Chim Hồng Nhạn từ từ bay đến chỗ đất cao. Chồng đi chinh chiến không quay về, người vợ không thể nuôi con cái. Hào này hung hiểm. Nhưng có lợi về chống giặc cướp.)
Theo ý thơ của Khổng Minh, quẻ này có tượng biết nạn mà tránh. Hiện nay vận thời của bạn tuy chưa được hanh thông, mà phải trôi nổi vô định, để ẩn tránh sự rủi ro, nhưng nếu người người biết tính toán khéo léo thì sau này sẽ được vui vẻ thịnh vượng. Bạn hãy chờ một thời gian ngắn nữa và xử sự cho không khéo thì việc ắt thành.
(Nguồn sưu tầm)