Đăng lúc: 08:32:17 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 226 – THƯỢNG TRUNG 

Phong Sơn Tiệm
Động Hào Tứ
Ngoại Quái: Tốn
Nội Quái: Cấn


*Thi :
giai tín chí ,
khai tiếu nhan , 
phi đằng nhất khứ , 
bát vân thướng thiên . 

tín mừng đến, 
nở nụ cười, 
một phen bay mạnh, 
đẩy mây lên trời.

*Giải :Đây là một quẻ rất tốt, toàn là những tin tức tốt đẹp vui mừng. Cơ hội tốt đến, vững bước đường mây, thẳng đến cửu trùng.

Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân:
(Chim hồng nhạn từ từ bay vào rừng cây, đậu ở trên cành cây. Haò này không có tai họa.)
Quẻ này chủ về cảnh tinh hiện đang khốn quẫn nhưng sắp hanh thông. Nay mai sẽ có tin mừng về những mưu cầu của bạn, chỉ cần tiến tới thì sẽ đạt thành sở nguyện. Bạn hãy nhắm thẳng mục tiêu mà tiến tới, chẳng có gì cản trở. Thời vận sắp hanh thông, công thành danh toại.
(Nguồn sưu tầm)