Đăng lúc: 08:32:17 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 227 – Hạ Hạ 

Phong Sơn Tiệm
Động Hào Ngũ
Ngoại Quái: Tốn
Nội Quái: Cấn


*Thi :
thanh chiên không thủ cựu , 
chi thượng sào sanh phong , 
mạc vị nhất thời hỉ, 
hoàn nghi thử tượng hung .

-Dịch:- 
chăn xanh trống như cũ, 
ổ trên cây sanh gió, 
đừng bảo đến lúc vui, 
vẫn là thời vận xấu.

*Giải :không tốt. Cần gia tăng đề phòng, cảnh khó khăn vẫn như cũ, lại còn bị mưa gió vùi dập thêm nữa.

Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân:
(Chim Hồng nhạn từ từ bay lên đỉnh núi. Người đàn bà nhiều năm không mang thai, không biết làm sao. Hào này tốt đẹp.)
Người được quẻ này cần phải hết sức để tâm đề phòng, chớ có sao nhãng. Cái mền dù có xinh đẹp mà không có người dùng đến thì cũng như không, chim ở trên cành mà bị nổi gió, ý nói thời vận của bạn hiện vẫn đang xấu, chưa được hanh thông, nhưng đó chỉ là tạm thời. Những mưu cầu của bạn hiện nay khó mà được toại nguyện. Mọi sự đều phải chờ đợi.
(Nguồn sưu tầm)