Đăng lúc: 08:32:17 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 228 – Trung Trung 

Phong Sơn Tiệm
Động Hào Lục
Ngoại Quái: Tốn
Nội Quái: Cấn


*Thi :
mạc ngôn kinh cức ác ,
chung vi loan phượng thê , 
mục tiền ưng hữu đãi , 
hà dụng tảo trù trừ .

-Dịch:- 
Chớ bảo gai chông khó, 
sau cũng hợp phượng loan,
trước mắt tuy có nạn, 
đừng lo sớm làm gì .

*Giải :Tuy có trở ngại, nhưng rồi cũng được loan phượng một nhà. Nếu hỏi việc khác, tuy thấy có nhiều ngăn trở công việc, nhưng cuối cùng cũng được như ý nguyện mà thôi.

Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân:
Chim Hồng Nhạn từ từ bay về xa xôi. Lông vũ đẹp đẽ của nó có thể dùng làm trang sức trong các điển lế. Hào này tốt đẹp.
Quẻ này có tượng đang lúc khó khăn, khuyên bạn lúc này nên an phận mà chờ đợi, về sau dần đần sẽ có cơ duyên tới. Người có lúc được lúc mất. Vận mạng có lúc bĩ lúc thái, hiện tại chỉ cần chờ ít lâu mà thôi. Những mưu cầu của bạn ắt sẽ gặp may mắn về sau và sẽ được toại ý.
(Nguồn sưu tầm)