Đăng lúc: 08:32:17 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 231 – Hạ Trung 

Phong Địa Quan
Động Hào Tam
Ngoại Quái: Tốn
Nội Quái: Khôn*Thi :
mục hạ ý nan thư , 
hữu khách lai từ từ , 
kim xa tuy lịch hiểm , 
lận tất hữu chung dữ . 

-Dịch:- 
dưới mắt ý không thoải mái, 
có khách đến từ từ, 
xe vàng tuy trải qua nhiều nguy hiểm, 
có tiếc giữ rồi thì cũng hết mà thôi.

*Giải :dưới gác mang tâm sự rối rắm chẳng tháo mở được, chờ hay thăm khách đều không gặp, ngày sau lưu lại mối hận trong lòng.

Quẻ này cho biết: Hiện tượng quang cảnh tuy đẹp tốt đấy nhưng còn tương lai phải trải không biết bao nhiêu gian khổ cần cù mới thành được. Có khách tới từ từ là ý nói phải chờ tới đó. Người xin được quẻ này trước nhàn sau vất vả lắm, chứ không phải đắc ý suốt đời đâu.


Hiện cảnh tình của bạn đang lúc buồn lo và chưa thư thả lắm, đó là ý quẻ dạy. Vậy những việc cầu xin phải chờ đợi một thời gian, như ý của hai câu sau đã nói xe vàng, nghĩa là mục đích tuy gặp nguy nan nhưng cũng vượt khỏi. Kẹo rít vẫn còn người mến thương vậy.

Đang lo lắng, chờ một thời gian sau công việc mới định. Cầu tài danh, nên chờ đợi. Đánh số chưa thông. Số hên: 2, 3, 1, 31, 21, 32, 12, 13. 
(Nguồn sưu tầm)