Đăng lúc: 08:32:17 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 234 – Hạ Trung

Phong Địa Quan
Động Hào Lục
Ngoại Quái: Tốn
Nội Quái: Khôn


*Thi :nguyệt yểm vân gian , 
hôn mê đạo lộ , 
vân tán nguyệt minh , 
tiệm nghi tiến bộ . 

-Dịch:-
trăng bị mây che,
tối tăm đường sá, 
mây tan trăng hiện, 
lần lần tiến bộ.

*Giải :Việc muốn hỏi tạm thời gặp khó khăn bế tắc, không tìm được lối ra . Phải phá bỏ các chướng ngại vật rồi mới làm lại được tốt.

Quẻ này tượng: Hiện đang bị khốn quẫn ách trở, nữa bước cũng khó đi. Do đó, ta cần đợi khi tai tinh lui hết, hoàn cảnh dần dần trở lại sáng sủa, lúc đó thấy tiến được bước hãy bước có thể mới đở lo ngại trăn trở. Người xin được quẻ này chỉ nên im hơi lặng tiếng đợi thời, chứ chớ nên lỗ mãng hung hăng cần tiến vội sấn mà hỏng việc.

Theo quẻ nói: Hiện trăng đang bị mây che khuất, trời đất ảm đạm, đường sá lờ mờ khó đi, như vậy sự cầu xin của bạn lúc này khó mà thành đạt sở nguyện. Nhưng hai câu thơ trong quẻ lại khuyên ta nên hãy chờ đợi rồi lần lần sẽ có tiến bộ.

Đang bế tắc, chớ cưỡng cầu. Ẩn nhẫn chờ thời là tốt. Nên chờ ngày rằm đến, việc có thể thành công. Đánh số hạp chút ít. Số hên: 2, 3, 4, 43, 42, 34, 23. 
(Nguồn sưu tầm)