Đăng lúc: 08:32:14 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 237 – Hạ Trung

Phong Lôi Ích
Động Hào Tam
Ngoại Quái: Tốn
Nội Quái: Chấn


*Thi :
vô trung ưng hữu trực , 
tâm sự hoàn thành thích , 
vân tán nguyệt trùng viên ,
thiên lí phong phàm cấp . 

-Dịch:-
không giữa nên có thẳng,
tâm sự lại thành lo, 
mây tan trăng lại hiện, 
muôn dậm buồm thuận mau.

*Giải :trung bình, việc muốn hỏi nên lấy câu:- “Mây tan trăng hiện sáng ngời lo chi” để noi theo thì sẽ hết lo lắng sợ sệt.

Quẻ này: Vui lại chẳng vui, lúc nào cũng thắc thỏm trong lòng. Tuy nhiên, sự đời cứ hễ khuyết lại đầy, tan rồi lại hợp có khác chi trăng kia khi khuyết khi tròn, canh bạc có lúc thua lúc được. Do đó rồi đây hoàn cảnh rồi cũng có lúc đẹp tốt cho mình, cho nên mới: ngàn đậm buồm trôi gấp là thế. Đây là quẻ trung cát, Người xin được không lấy làm lo.

Ý quẻ khuyên rằng: Bạn muốn thành đạt sở cầu, hãy ăn ngay ở lành chớ nên làm điều trái với luân lý của con người nắt được ca ngợi trọng nể, do đó ý nguyện của bạn được toại lòng mà chẳng có gì đáng lo cả.

Vậy bạn hãy theo lời quẻ nói trên mà hành sự sẽ được bình an, cuộc đời mà còn được lương duyên nữa. Cần đạo đức. Vận thái đến rồi. Ắt sự sự hanh thông. Đánh số, tốt. Số hên: 7, 3, 2, 37, 27, 72, 23, 32.
(Nguồn sưu tầm)