Đăng lúc: 08:32:14 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 242 - HẠ HẠ 

Bát Thuần Khảm
Động Hào Nhị
Ngoại Quái: Khảm
Nội Quái: Khảm


Dương đặt quần, Nhật đối dân,
Phùng ngưu khẩu, tiện giảo nhân.
Quân thần hữu tả kinh, nhất cá nhân, nhất cá thần,
Tu trượng chân thần, chưởng cứu thương sinh.

Đàn dê trâu cố cắn người,
Quân thần hoảng hốt tơi bời không yên.
Phải cầu sức mạnh thần tiên,
Chúng sanh được cứu, thương thiên hữu phù.

LỜI BÀN 
Quẻ này chủ lục súc nhiều tai nạn, khiến người chăn dắt cũng phải kinh sợ. Nhà nông bói phải quẻ này tai hại không nhỏ. Tuy nhiên dịch lệ nhất thời qua đi thì nhà nhà mới được yên vui như thường.
Công việc cầu mưu của bạn còn gặp lận đận, gian nan, và trong thời gian gần đây khó mà thành đạt, hãy nên xem xét cho kỹ, phải nương nhờ sức người khác phụ giúp mới thì nên công, vì công việc của bạn có lắm tiểu nhân phá hoại, như lời quẻ nói, con Dêâ, Trâu, ý nói tiểu nhân phá hoại vậy. Cầu mưu của bạn cần phải lưu ý cẩn thận và nương vào kẻ có sức mới được.
Đang bị tiểu nhân phá hoại, khó mong, cần có tay trợ hữu, hay quý nhân giúp. Cầu tài danh còn xa, vì tiểu nhân phá. Đánh số dở, biểu tượng, Trâu, Dê. Số hên: 2, 4, 42, 24.
*Giải :Những câu thơ trên quá gần với huyền học mơ hồ, không thích hợp với ngày nay. Tốt hơn là xin lại quẻ khác.
(Nguồn sưu tầm)