Đăng lúc: 08:32:14 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 244 - TRUNG THƯỢNG 

Bát Thuần Khảm
Động Hào Tứ
Ngoại Quái: Khảm
Nội Quái: Khảm


Nguyệt luân đông thăng,
Thanh quang khả ấp.
Vạn lý vô vân,
Hải thiên nhất bích.

Trời trăng đã mọc hướng đông,
Sáng trời soi chiếu trên không vùng trời.
Muôn ngàn dặm, sáng cuộc đời,
Trời cao đất rộng vui tươi càng lành. 

LỜI BÀN 
Quẻ này có cái tượng: Thanh vân đắc lộ, có nhiều kỳ ngộ, trăm việc đều như ý, không chuyện gì làm là không thành, không lợi. Trời giúp người lành, lẻ đương nhiên như thế. Đây là quẻ đại cát mà Người xin được thiết tưởng nên lấy đó làm mừng.
Theo quẻ thơ nói trên vận thời của bạn đã đến lúc phú khứ thái lai. Vậy mọi sự dự tính khuếch trương gì trước đây hãy nắm lấy cơ này mà làm đi, tất cả sẽ tốt đẹp đang chờ đó. 
Vận thông, thời đến. Sự sự hanh thông, xuôi chèo mát mái, còn gì nữa mà lo. Cứ tiến hành. Cầu danh lợi 10 phần đắc quả. Đánh số tốt. Số hên: 44, 24, 4, 2, 40.
*Giải :Có vận tốt đang đến, có thể tha hồ thu hoạch tốt lành, công việc không có gì trở ngại, từ nay về sau hoàn cảnh rất thuận lợi.
(Nguồn sưu tầm)