Đăng lúc: 08:32:14 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 251 - HẠ HẠ 

Thủy Phong Tỉnh
Động Hào Ngũ
Ngoại Quái: Khảm
Nội Quái: Tốn


Mộc sinh hỏa,
Khẩu bất tâm.
Phùngđiên tác chứng,
Hàn nhiệt tương xâm.

Cây sanh lửa, việc đã thành,
Sao làm miệng lưỡi cứng câm tiếng truyền.
Càng thêm bệnh tật khùng điên,
Nhiệt hàn xâm thể, triền miên hại mình. 

LỜI BÀN 
Quẻ này chủ trong lo ngoài sợ, đồng thời kéo thới ví như: khi ốm can mộc (can thuộc gỗ) đã vương thì điên khùng ắt gây nên tâm hỏa lại bốc cháy, thì nóng lạnh tất sinh ra. Lúc đó thì dù có hàng trăm hàng ngàn lương y thì cũng chỉ khoanh tay ngồi nhìn mà thôi. Đâu là một quẻ hung (độc dữ) rất đáng lo ngại.
Theo ý quẻ cho biết, vận trình của bạn rất xấu, khó mà làm nên việc gì trong thời gian này. Cũng như cầu xin một việc gì khác. Cũng khó được như ý, vậy cần phải ngừng công việc tính toán lại và phải đề phòng những đều không may đưa đến, bởi quẻ đã mách rõ ở hai câu thơ trước, một cách bất minh rồi. 
Bế tắc chẳng làm gì được. Thận trọng và ngừng ngay việc đang tính toán. Đánh số dở. Số hên: 2, 5, 1, 51, 52, 25, 21, 12.
*Giải :Rất xấu. Nên hết sức thận trọng về lời nói, đề phòng bất trắc để khỏi bị hậu quả xấu về sau. Nếu hỏi về bệnh, phải chú ý chữa chạy đúng mức mới được.
(Nguồn sưu tầm)