Đăng lúc: 08:32:10 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 259 - TRUNG TRUNG 

Thủy Trạch Tiết
Động Hào Nhất
Ngoại Quái: Khảm
Nội Quái: Đoài


Vãng lai hành tịch xứ,
Thốt nhiên trước nhất kinh.
Sài lang nhược dương đạo,
Trảm diệt phương xứng tâm.

Vắng tanh đi lại làm chi,
Hết hồn hú vía tại vì làm gian.
Sài lang nếu cản nữa đường,
Ra tay chém, việc mới thường yên tâm. 

LỜI BÀN 
Quẻ này chủ việc tìm liễu hỏi hoa, ép mình là điều phi nghĩa. Cho nên kinh sợ, bỗng vụt tới với mình. Tuy ắt là phải trừ diệt cho bằng hết, như thế lại càng tỏ ra mình là một tay hào hiệp. Như thế thì khi có phải kinh sợ chăng nữa cũng chẳng hề gì.
Việc cầu xin của bạn trong thời gian này chưa thể nào thành đạt và cần phải vượt qua nhiều trở ngại nữa mới được. Vì lời quẻ dạy rằng sài lang cản đường cần diệt trừ mới vững tâm. 
Đang gặp nhiều cản trở hiểm nguy. Có kẻ phá hoại, cần phải thanh toán, xong mới yên tâm toan tính và việc may ra mới tiến hành tốt đẹp. Đề phòng tiểu nhân. Cầu mọi sự chưa thông. Đánh số, dở. Số hên: 58, 52, 85, 25, 8, 5, 2.
*Giải:Quẻ nầy có liên quan đến sách lược dùng binh chế ngự địch của Ngài Gia Cát Khổng Minh , nói lên thực lực hai bên tương đương với nhau.
(Nguồn sưu tầm)