Đăng lúc: 08:32:10 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 260 - HẠ HẠ 

Thủy Trạch Tiết
Động Hào Nhị
Ngoại Quái: Khảm
Nội Quái: Đoài


Bát môn phân bát vị,
Cửu tinh bố cửu phương.
Thanh xích hoàng bạch hắc,
Ngũ sắc quyển cầm trang,
Giao phong đối lũy,
Lưỡng lưỡng tương đương.

Bốn góc bốn phương chia tám môn,
Chín sao bố trí chín nơi dòm.
Xanh vàng đỏ trắng đen năm sắc,
Cuốn gói hành trang vượt núi non. 

LỜI BÀN 
Quẻ này chủ lòng lo đối phó phí mất bao tâm cơ. Lỡmà lầm chỉ một ly, ắt sai đi một dặm. Nếu muốn cầu chiến thắng không có thế tương đương ắt không thể lực địch. Người xin được quẻ này thiết tưởng cần phải suy nghĩ cẩn thận, chớ có coi thường.
Người cầu được quẻ này, đối với sự việc cầu mưu hãy nên cân phân cho kỹ, đắn đo thực sâu thì công việc mới có thành tựu như ý, vì quẻ này hai câu đầu ý vẻ toàn thuộc những lời mưu kế bố trận, và hai câu sau ẩn ý mách bạn phải hiểu biến hóa như sắc màu thì mới vượt khỏi khó khăn và thành công, vậy bạn hãy tự đo lường và suy kỹ càng. 
Phải mưu mô, tính toán kỹ càng và phải biết quyền biến, thì việc mới thành tựu. Đánh số tốt Số hên: 29, 25, 95, 92, 9, 5, 2. 
*Giải:khuyên người không nên sống trong cảnh mê muội mờ ám , uổng phí một đời.
(Nguồn sưu tầm)