Đăng lúc: 08:32:10 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 261 - THƯỢNG THƯỢNG 

Thủy Trạch Tiết
Động Hào Tam
Ngoại Quái: Khảm
Nội Quái: Đoài


Chung thân bất tập thương,
Tại thể khước uổng nhiên.
Luân hồi bất năng miễn,
Vĩnh lạc khâm thạnh tạm.

Cả đời chẳng học việc cao siêu,
Phí uổng ngày giờ cuộc sống nhiều.
Rút cuộc luân hồi chẳng thấy lạ,
Lạc vào hầm hố thấy mình tiêu. 

LỜI BÀN 
Quẻ này có cái tượng: Không thích ở dưới, chỉ cố tranh dành với trên, 2 câu thơ sau là 2 câu thơ cảnh cáo. Hố hốc ngụ ý chỉ địa ngục. Người xin được quẻ này cần phải quay về cảnh ngộ ngay, dùng câu này mà khắc vào bên hữu chỗ ngồi thường ngày.
Quẻ ý nói rằng phàm cầu mưu bất cứ việc gì phải đứng đắn đàng hoàng chớ nên sanh tâm tà ma và phải cố gắng chăm chú việc cầu mưu thì mới nên công, ngược lại bạn chỉ uổng công hao tài chẳng một kết quả nào.
Vậy bạn hãy lưu ý việc mưu cầu mới mong được yên vui tóm lại hiện nay vận trình của người còn xấu. Xấu, mọi việc bế tắc. Sự sự bất minh. Hay hơn là chờ thời. Đánh số chẳng hạp. Số hên: 26, 60, 20, 62, 2, 6. 
*Giải :Người được quẻ nầy, có thể được một trai và một gái, hoặc có khả năng song thai một đôi nam nữ. Việc khác cũng tốt, âm dương điều hòa.
(Nguồn sưu tầm)