Đăng lúc: 08:32:10 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 263 - TRUNG THƯỢNG 

Thủy Trạch Tiết
Động Hào Ngũ
Ngoại Quái: Khảm
Nội Quái: Đoài


Trung hữu huyền cơ phú,
Kệ minh phương hiển lộ.
Mãnh nhiên ngộ thiền quang,
Đả phá quân môn lộ.

Huyền cơ trong đó có ngâm ca,
Gà gáy rồi đây trời sáng hòa.
Tỉnh ngộ thiềm quan người sẽ thấy,
Vận trình vượt bước dặm ngàn xa. 

LỜI BÀN 
Quẻ này chỉ rõ: Lúc đầu tuy chấp mê, nhưng cuối cùng cũng tỉnh ngộ. Bỏ dao rựa, quỳ xuống đất, quy y liền thành Phật đổi hẳn bộ mặt, y như là hai người khác nhau vậy. Người xin được quẻ này rất nên nhắc lại lời này nhiều lần, chớ có thấy cơ hội tới mà không làm.
Việc cầu xin của bạn theo ý quẻ cho biết diều cần nhứt là phải hiểu là công gì, thì làm mới thành công như quẻ thơ câu thứ ba nói tỉnh ngộ thiềm quan người sẽ thấy vậy.
Còn trong việc cầu xin của người nếu thấu hiểu và nắm vững được sự việc mà làm thì ắt gặp được nhiều may mắn và nhiều hứa hẹn trong tương lai đó. 
Phải nghiên cứu kỹ công việc trước khi thực hành thì sự việc thành đạt chắc chắn. Thời vận tốt đến rồi, lo gì. Đánh số tốt. Biểu tượng: Gà. Số hên: 26, 2, 62, 22, 6.
*Giải:Ngoài cái ý vận tốt, còn nói lên ý nữa là, có lúc chính những sự hưởng cái phước lại trở thành gánh nặng cho mình.
(Nguồn sưu tầm)