Đăng lúc: 08:32:10 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 264 - TRUNG TRUNG 

Thủy Trạch Tiết
Động Hào Lục
Ngoại Quái: Khảm
Nội Quái: Đoài


*Thi :
mão nhật nhi xuất lâm , 
ngọ thời chính phước lâm , 
mão sanh ư dần , 
phương kiến thiên tâm . 

-Dịch:- 
Trẻ Mão Nhật ra rừng, 
giờ ngọ là phước đến.
Mão từ Dần sanh, 
mới thấy lòng trời.

*Giải:Thiên thời cứ theo thứ tự mà vận chuyển, làm việc gì cũng không nên trái với phép tắc của tự nhiên .

Quẻ này chủ nhà nghèo, cơm không đủ no, áo không đủ ấm. Nếu ra ngoài kiếm ăn, lang thang khắp bốn bể năm hồ, không cần đóng đô tại chỗ nào, như thế lại còn hơn. 

Người xin được quẻ này, ở nhà, ở quê hương không lợi bằng ra đi. Càng ra đi cơm áo càng bảo đảm, càng khá giả hơn.

Muốn thành công phải có kế hoạch. Có thể gặpmay trong các tháng 1, 2, 5. Biểu tượng: Cọp, Thỏ, Ngựa, Mèo. Đánh số hạp ít. Số hên: 2, 4,6, 46, 64, 24, 42.
(Nguồn sưu tầm)