Đăng lúc: 08:32:10 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 266 – TRUNG TRUNG 

Thủy Sơn Kiển
Động Hào Nhị
Ngoại Quái: Khảm
Nội Quái: Cấn


*Thi :
cô tú thị yêu tinh , 
viên hầu cập thụ tinh , 
nhập sơn ngộ thử diệu ,
mê liễu tánh hoà tâm . 

-Dịch:- 
sao lẻ loi chính là yêu tinh
khỉ vượn và yêu tinh của cây
vào núi gặp điều kỳ diệu nầy
mê mờ giữa tâm và tánh.

*Giải :Quẻ nầy chỉ cho người bị cô độc hoặc có sự nhầm lẫn nặng.

Quẻ này chủ việc trước đã không thể dự đoán, khiến khi việc tới chân mới hay. Do đó, bao nhiêu việc tốt đẹp đều hỏng. Lấy tai để làm mắt, thử hỏi còn trông thấy gì nữa chứ? Câu thơ chót "Sáu tay làm một mắt" ngụ ý không chịu trông xa nhìn rộng, để dự tính mọi việc chỉ nghe nói vẩn vơ mà thôi. Người xin được quẻ này có cái tượng: ngồi ỳ để mất cơ hội (tọa thất cơ hội chi tượng).

Ý quẻ nói rằng: Đời người chẳng thiếu gì, nhưng muốn cho đầy đủ cần phải trải qua một thời gian chờ đợi, mà đến lúc đó công việc sẽ vui vẻ toại xứng ý tình. Vậy việc cầu xin của bạn, ngày toại nguyện chẳng còn mấy xa và ắt có hạnh phúc cuộc đời. 

Chờ đợi một chút, sắp hanh thông đến nơi rồi, vinh hoa phú quý chẳng còn xa. Đánh số tốt, được. Số hên: 66, 62, 26, 2, 6. 
(Nguồn sưu tầm)