Đăng lúc: 08:32:10 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 272 – HẠ TRUNG 

Thủy Địa Tỷ
Động Hào Nhị
Ngoại Quái: Khảm
Nội Quái: Khôn


*Thi :
cấp khởi hành , 
cấp khởi hành , 
tiền đồ khứ , 
kết đồng minh , 
chỉ thủ kình thiên trụ , 
sử sách hảo tiêu danh . 

-Dịch:- 
gấp lên đường, 
gấp lên đường, 
đường trước mắt, có đồng minh, 
tay đở trụ chống trời, 
sử sách nêu danh tốt.

*Giải :Người được quẻ nầy đang nhận một sứ mệnh cực kỳ hiểm nghèo, tính cách vô cùng quan trọng, nhưng cuối cùng cũng đạt được thành công.

Quẻ này chủ rất bất lợi khi đau ốm. Đã ốm lại còn thấy mẹ gặp giữ, tâm hồn lo lắng hoảng sợ triền miên. Phải đợi tới năm Ất Mùi thì tai nạn bệnh hoạn mới thoát được và mọi việc mới dần thuận lợi "Dê vàng" tức là năm Ất Mùi. Người xin được quẻ này khỏi cần dùng tới thuốc thang gì, chỉ cần đợi tới năm Ất Mùi giải nạn là xong.

Hiện nay thời vận của người như là quẻ nói: như bị tà ma phá rối. Không được chút nào hên may, như bị bệnh trầm kha, trong mình sức yếu, cho nên, mưu sự còn khó thành mà còn phải chờ qua một thời gian nữa, lúc vận rủi đi vận may đến, thời đổi vận chuyển. Rồi mới tính đến việc cầu mưu thì tốt hơn.

Vận thời bất thông. Nhiều tà ma ám ảnh, phá hoại thì trông gì mà thành. Chừng nào tìm được lối thoát, thì việc mới định. Đánh số dở. Số hên: 2, 7, 1, 17, 71, 27, 21, 12. 
(Nguồn sưu tầm)