Đăng lúc: 08:32:10 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 274 – THƯỢNG THƯỢNG 

Thủy Địa Tỷ
Động Hào Tứ
Ngoại Quái: Khảm
Nội Quái: Khôn


*Thi :
tam thiên môn , 
tứ địa hộ , 
bố trận thành , 
minh tụ lộ , 
quân mã tề bôn , 
minh cổ tiến bộ . 

-Dịch:-
ba cửa trời, 
bốn cửa đất, 
bày thành trận, 
sáng rực đường, 
quân và ngựa đồng hợp chạy,
trống thúc tiến lên.

*Giải :Chúng ta khi làm việc, trước tiên chế định được sách lược tốt, thì mới có khả năng đạt được kết quả như ý.

Quẻ này chủ không ra đời thì thôi, chứ đã ra thì mọi người hoảng hồn bạt vía hết. Đã có oai như danh vậy thì đánh đâu chả thắng, mưu đầu chả thành. Người xin được quẻ này nên ra đời mà tung hoành một phen cho phỉ chí tang bồng.

Theo ý quẻ thì sự cầu xin của bạn đều được toại nguyện như ý mà may mắn chẳng có gì lo âu cả, bởi trong ý quẻ nói rất rõ ràng: hiện nay vận số của bạn như cọp dữ đang chiếm cứ ở núi sâu, đó là ý nói được địa lợi tức là có ưu thế, tức là nắm chắc phần thắng trong tay vậy, như thế việc cầu xin của bạn lo chi mà không thành. 

Tốt đẹp, dương oai huy hoàng, sự sự như ý sở cầu. Biểu tượng: Cọp, đánh số tốt. Số hên: 4, 7, 2, 27, 74, 47, 72.
(Nguồn sưu tầm)