Đăng lúc: 08:32:06 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 276 – TRUNG TRUNG

Thủy Địa Tỷ
Động Hào Lục
Ngoại Quái: Khảm
Nội Quái: Khôn


*Thi :
lai khứ nguyên vô định xứ ,
thời lai thời khứ an thân , 
bạt thiệp vô lự , 
vinh nhục bất kế . 

-Dịch:-
đi lại không nơi nhất định, 
giờ đi giờ đến an thân, 
lăn lóc không lo, 
vinh nhục chẳng màng.

*Giải :Người được quẻ nầy, một đời lận đận, bôn ba khắp nơi tìm kế mưu sinh, miễn là tại chỗ trú ngụ được vui thì con đường bôn ba vẫn an toàn.

Quẻ này ý bảo: Người bỏ trí thì ta lấy trí, người chọn trọc thì ta chọn thanh. Dành cảm cảnh thanh đạm không ham cảnh phồn hoa. Đấy chính là người xuất thế chân nhân, khác hẳn người thường. Người xin được quẻ này hẳn phải là người quân tử ẩn cư nơi điền viên, nơi am thanh cảnh vắng, không còn nghi ngờ gì nữa.

Ý quẻ rằng việc cầu xin của bạn như leo lên đỉnh núi cất nhà tranh tuy không so nổi với nhà lầu sang trọng, song cũng như vần mây trên trời chẳng kém phần thanh nhã, cũng đẹp, nghĩa là việc cầu xin hơi vất vả và không được giàu sang cho lắm, nhưng việc sẽ thành và hạnh phúc sẽ tới với người đó. 

Hạnh phúc trong sự “tri túc” việc còn dang dở nhưng thành và chỉ đắc lợi nhỏ thôi. Đánh số hạp. Số hên: 7, 6, 2, 72, 27, 67, 76, 26. 
(Nguồn sưu tầm)