Đăng lúc: 08:32:06 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 277 - TRUNG TRUNG 

Thủy Lôi Truân
Động Hào Nhất
Ngoại Quái: Khảm
Nội Quái: Chấn


Lai khứ nguyên vô định xứ,
Thời lai thời khứ an thân.
Bạt thiệp vô lự,
Vinh nhục bất kế.

Lại đi chẳng định nơi nào,
Bốn phương tự ý làm sao cũng tùy.
Lỗi non nước có hại chi,
Trên đời vinh nhục kể gì mà lo. 

LỜI BÀN 
Quẻ này tượng: Kẻ giang hồ vui cùng trời đất, tùy cảnh ngộ mà yên thân, tuy cuộc sống phong trần lận đận quan san đâu có kể gì. Trèo đèo vượt suối, chẳng bao giờ quan ngại, nếu không phải người đạt nhân chí khí khá lớn lao cao thượng thì làm sao như thế được. Người xin được quẻ này nên rất suy nghĩ tới đó.
Câu nói phú quý trời đã định, ta có cần cầu chi, đó là ý quẻ muốn mách bạn vậy. Do đó, những việc cầu xin của bạn hãy cho nó tự nhiên là hơn, tuy nhiên cũng phải sự tại nhân, nghĩa là mình cũng phải lo lắng việc cầu. Tóm lại người cầu được quẻ này không tốt lắm, mà chẳng xấu lắm, nhưng sự mưu cũng được toại nguyện phần nào thôi. 
Bình thường, khuyên người chớ lo, cứ để thời đến là hay, cứ xem việc đời giấc mộng, nào có sá gì. Đánh số hạp ít. Số hên: 27, 7, 2, 72, 77.
*Giải:Ở đời không thể được như sự mong muốn cùa con người, ta chỉ nên đừng thái quá mà cũng đừng bất cập (kém cỏi, thua sút). Được như thế thì đâu còn gì thành vấn đề để lo âu phiền muộn.
(Nguồn sưu tầm)