Đăng lúc: 08:32:06 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 278 - TRUNG TRUNG 

Thủy Lôi Truân
Động Hào Nhị
Ngoại Quái: Khảm
Nội Quái: Chấn

Hữu tử trường, thành thủy cục,
Thời ngộ hỏa, phản phát phúc.
Bất tất quá ưu tiên,
Nhân tâm khổ bất túc.

Khi nào nước lên lại ròng,
Gặp thêm lửa ắt hanh thông vận trình.
Quá lo chỉ hại thần kinh,
Lòng tham vô độ hoàng đình chưa an. 

LỜI BÀN 
Quẻ này có cái tượng: Thủy hỏa ký tế (nước lửa đều hay) lại có thêm phúc thanh. Tuy nhiên thế tình thường đứng túi này trông túi nọ, ở Lũng (Tây) lại nhìn Thục (Ba), phần nhiều chẳng hội đủ, cho nên lúc nào cũng lo âu băn khoăn nơm nớp. Người xin quẻ này chớ nên có thái độ như vậy, trái lại lấy việc an phận thủ kỷ làm quý.
Quẻ ý cho hay người cầu được quẻ này, vận trình cũng như những việc cầu mưu đều được bình thường không tốt, mà chẳng xấu và nên đừng nuôi lòng quá tham thì có hại, phải lượng sức mình mà tính mưu, công việc mới dễ thành công hơn và mới tránh được điều không xảy đến. Mong bạn hãy ngâm kỹ hai câu sau của bài thơ sẽ rõ ý quẻ đấy. 
Chớ tham, chớ lo, cứ để từ từ thời vận đến, thì mọi sự ắt hanh thông Cầu sự chưa thông lắm, chờ đợi, đánh số phải cẩn thận. Số hên: 8, 7, 72, 2, 27, 82, 28.
*Giải :Những gì mình chưa thông thạo quen biết thì chớ nên liều lĩnh đi vào, nếu như hoàn cảnh bắt buộc phải theo , cần nhất là có bạn bè hướng dẫn.
(Nguồn sưu tầm)