Đăng lúc: 08:32:58 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 28 - THƯỢNG THƯỢNG

Thiên Phong Cấu
Động Hào Tứ
Ngoại Quái: Càn
Nội Quái: Tốn

Lộc mã giao trì,
Nam nhi đắc chí thì.
Hành trình tảo biện,
Vinh quy lạc kỳ di.

Ngựa kia đang trẩy thôi đường, 
Nam nhi đang thuở, bốn phương tung hoành.
Lên đường mau, mộng bình sanh
Hồi hương áo gấm công thành nên danh. 
LỜI BÀN 
Quẻ này cho biết thời đã tới vận đã sang. Ta hãy nghe tiếng gà gáy dòn là phải dậy ngay chớ có ngồi rốn màhết thời cơ. Rồi một ngày mai áo gấm về làng hưởng phúc mãi tới già lúc đó mới biết cái thời giờ quyết định đó là quan trọng.
Người cầu được quẻ này thì tốt lắm. Nhứt là cầu xin về việc công danh, thi cử. Nếu cầu về kinh doanh, gia đạo, hôn nhân v.v cũng đều được xứng ý, không gì đáng ngại.
Quẻ dạy rằng: Đang tính việc gì thì nên cấp tốc thực hành đừng để trễ nữa. Cuộc đời đang bắt đầu lên hương với cảnh vàng son, hoa mộng đẹp đẽ lắm rồi.
Quẻ dạy: Tốt đẹp lắm. Quẻ khuyên chớ chần chờ. Tiến tới ắt kết quả đạt thành. Cầu được ước thấy. Vạn sự đều thông, cầu danh, cầu lợi đều thông suốt. Đánh số càng hạp. Số hên: 8, 2, 88, 22, 80, 20. 
*Giải:- Tốt lành. Nếu đang cầu hoạn lộ công danh ở xa, chắc chắn gặp may.
(Nguồn sưu tầm)