Đăng lúc: 08:32:06 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 280 - HẠ TRUNG 
Thủy Lôi Truân
Động Hào Tứ
Ngoại Quái: Khảm
Nội Quái: Chấn


Trập long dĩ xuất thế,
Dầu dốc thủ tọa thành.
Vân hưng vũ trạch,
Đắc tế thương sinh.

Rồng con nay đã chào đời,
Đầu sừng đầy đủ giỡn chơi tinh thần.
Mưa nhuần mây nổi bay thăng,
Cứu giúp thiên hạ xa gần biết ơn. 

LỜI BÀN 
Quẻ này chủ bất nhật hạ sơn để giúp đời cứu người trong lúc gian nan, chẳng khác chi kẻ ra làm quan để quản thi âm đức, người thương gia buôn bán để làm lợi cho dân, người làm điều thiện an ủi người bằng tiền tài, bằng điều lành ý tốt. Đây là một trong những quẻ đại cát.
Theo ý quẻ cho biết từ nay về sau, trong năm này thế nào bạn cũng được thong dong hơn trước, vì quẻ ví cảnh tình của bạn như con rồng con nay đã ra đời và đầy đủ sừng giác, hơn nữa lại được thiên thời.
Vậy trong năm nay, kể từ khi cầu xin được quẻ khổng minh thời vận ắt được hanh thông rồi. Hãy tiến hành những gì đã định đi, ắt sẽ được toại nguyện đấy. Biểu tượng: Rồng. Đánh số hạp. Số hên: 9, 7, 2, 27, 72, 97, 92. 
*Giải :một khi phát sanh tai họa ngoài ý muốn, không thể thu thập được lợi lạc gì, phải tìm cho ra đối sách khắc phục hiệu quả, mới giải trừ được nạn khó.
(Nguồn sưu tầm)