Đăng lúc: 08:32:06 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 287 - TRUNG TRUNG 

Thủy Hỏa Ký Tế
Động Hào Ngũ
Ngoại Quái: Khảm
Nội Quái: Ly


Quì hoa hướng nhật,
Trung xích khuyên tâm.
Đại khai quảng hạ,
Lạc hưởng thái bình.

Hoa quỳ nở hướng phía đông,
Trung thành nhứt chi son lòng biết bao.
Cửa nhà mở rộng đón chào,
Vui thay hưởng lạc thanh cao thái bình. 

LỜI BÀN 
Quẻ này chủ đem hết lòng trung thành để phụng sự chủ nhân. Mình trung thành với chủ tất nhiên chủ quý mến mình. Đó bất quá là cái đạo thí ân báo ân đó thôi. Mở rộng cửa nhà lớn để an nghỉ, để đặt tiệc vui vầy, an hưởng cảnh thái bình phú quý.
Sự cầu xin của bạn thành đạt hanh thông không có khó khăn trở ngại và sự cầu xin chẳng những được thuận lợi mà còn đặng nhiều hạnh phúc nữa bởi ý quẻ cho hay bông quỳ đang hướng về mặt trời nở, người lại trung thành hết lòng và mở rộng cánh cửa đón chào ta, nhứt là câu chót nói rõ hưởng lạc thái bình. 
Vận thái vô cùng thành đạt, cầu mưu cầu duyên, cầu tài đắc lợi. Đánh số hạp. Số hên: 27, 72, 2, 7, 20, 70. 
*Giải :Khi muốn làm việc gì, ắt phải trước tiên nghiên cứu phân tích đánh giá kỹ lưỡng tận nguồn cội vấn đề, nắm lấy cốt lõi của nó rồi mới làm, chắc chắn sẽ được thành công.
(Nguồn sưu tầm)