Đăng lúc: 08:32:06 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 289 - TRUNG TRUNG 

Bát Thuần Cấn
Động Hào Nhất
Ngoại Quái: Cấn
Nội Quái: Cấn


Vật vị thuyết thoại thái trầm.
Nê đinh thiện bất thành chân.
Ngộ xuất thiên ban ảo diệu,
Phương thức thiên đạo tối thần.

Công danh lẩm bẩm đáng ghi,
Nhưng trong thực tế có gì hân hoan.
Tu hành chính quả mới màng,
Trường xuân muôn thuở rõ ràng biết bao. 

LỜI BÀN 
Quẻ này chủ biết là đúng khi bắt tay vào việc. Lúc giao thiệp trong tiếp xúc trong công việc hành động, ta mới xét lý để biết. Chính là lúc mà thần tiên chỉ điểm cho ta, như những trường hợp ta có ý ngờ tới. Người xin được quẻ này phải để hết tâm cơ mà thăm dò, tìm hiểu để tỉnh ngộ, có thế mới đạt tới thành công. 
Quẻ nói: Công danh dù có mà thực tế có gì đâu? Bởi trong đời bạn “sanh không đem lại, chết chẳng đem đi". Nên công danh tiền tài đều như mây khói, chẳng có gì đáng màng lắm. Nếu bạn muốn muôn thuở bất hủ thì hãy tu hành. Ý quẻ muốn rằng: Việc cầu xin của bạn tuy được thông hạnh, nhưng phải làm việc phúc đức thì mới được hưởng bền.
Tu là cội phúc. Còn tất cả là hư không. Sống gửi thác về, rồi cuộc đời cũng ra ma mà thôi. Cầu xin còn chậm. Đánh số ít hạp. Số hên: 9, 8, 2, 98, 82, 92.
*Giải:Đây là nói cho người đang gấp gáp tìm cầu công danh ở đời, chẳng bằng “tu thân dưỡng tính” (tu Tiên)
(Nguồn sưu tầm)