Đăng lúc: 08:32:58 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 29 - THƯỢNG THƯỢNG

Thiên Phong Cấu
Động Hào Ngũ
Ngoại Quái: Càn
Nội Quái: Tốn


Liễu khước tâm đầu sự,
Tam sinh túc hữu duyên.
Hương văn thập lý quế,
Di bộ nhập thiên biên.

Đáy lòng sự việc đã làm xong,
Duyên nợ tiền sanh kỹ ngộ phùng.
Mười dặm quế thơm tràn nở rộ,
Bước vào trời nọ chẳng hao công.
LỜI BÀN 
Quẻ này chủ vì mình mà chính là vì người, cho nên khi đặc thân lên cõi trên, cõi trời mây cao rộng khiến hương thơm bay đi xa hàng mười dặm, phải chăng là đã có túc duyên hương lửa và tự được hưởng cái công quả của chính mình. Người xin được quẻ này càng cần phải làm sao cho lợi ít nhiều hơn nữa, mong đáp lại lòng trời.
Ý quẻ cho biết, tất cả sự cầu xin của bạn sẽ được toại nguyện trong tương lai gần đây. Nhứt là cầu xin về hôn nhân thì càng tốt đẹp hạnh phúc vô cùng.
Cầu xin về những việc như công danh, gia đạo, kinh doanh, tiền tài, bịnh tật đều gặp được may mắn và yên lành. Chẳng có gì lo ngại.
Quẻ dạy: Gặp thời cây sắt trổ bông, tốt đẹp vô cùng. Vạn sự như ý sở cầu. Mọi sự hanh thông. Thuận chèo mát mái. Cầu danh, cầu lợi đều thành đạt. Đánh số thuận lợi. Số hên: 22, 99, 2, 9, 29, 90, 20. Biểu tượng: Bản quế.
*Giải:Đại cát đại lợi, nhất là tình duyên nam nữ. Nói đến quế thơm , ý nói đến mùa Thu sẽ tốt đẹp.
(Nguồn sưu tầm)