Đăng lúc: 08:32:06 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 290 - TRUNG TRUNG 

Bát Thuần Cấn
Động Hào Nhị
Ngoại Quái: Cấn
Nội Quái: Cấn


Công danh tuy đa thực tể,
Hà như tu luyện thành chân.
Chân thân bất hủ,
Vạn tai trường xuân.

Công danh lẩm bẩm đáng ghi,
Nhưng trong thực tế có gì hân hoan.
Tu hành chính quả mới màng,
Trường xuân muôn thuở rõ ràng biết bao. 

LỜI BÀN 
Chức tước, quyền vị tuy quý nhưng giống thực mà lại hư đó. Đấy chỉ là những nhân tước phù ảo, chóng tàn, không vững chắc lâu dài. Chi bằng ta đi tìm thiên tước. Thiên tước mới lâu dài vĩnh cửu được. Thiên tước tức là cái phú quý tự nhiên của trời đất ban cho. 
Mạnh Tử nói: "Nhân nghĩa trung tín, vui làm điều thiện không chán, đó là thiên tước. Công khanh đại phu, đó là nhân tước". Người xin được quẻ này phải nắm vững chủ kiến, lựa chọn cẩn thận, chứ có bốc đồng gặp đâu hay đó.
Quẻ nói: Công danh dù có mà thực tế có gì đâu? Bởi trong đời bạn “sanh không đem lại, chết chẳng đem đi". Nên công danh tiền tài đều như mây khói, chẳng có gì đáng màng lắm. Nếu bạn muốn muôn thuở bất hủ thì hãy tu hành. Ý quẻ muốn rằng: Việc cầu xin của bạn tuy được thông hạnh, nhưng phải làm việc phúc đức thì mới được hưởng bền.
Tu là cội phúc. Còn tất cả là hư không. Sống gửi thác về, rồi cuộc đời cũng ra ma mà thôi. Cầu xin còn chậm. Đánh số ít hạp. Số hên: 9, 8, 2, 98, 82, 92.
*Giải:Khi làm việc không nên bỏ qua những chi tiết nhỏ nhặt, mà phải chú ý đặc biệt đến những tình huống đột biến, tìm ra nguyên nhân của nó, thì mới không ảnh hưởng đến công việc.
(Nguồn sưu tầm)