Đăng lúc: 08:32:06 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 292 - HẠ HẠ 

Bát Thuần Cấn
Động Hào Tứ
Ngoại Quái: Cấn
Nội Quái: Cấn


Bất tri chân tiêu tức, 
Tiêu tức mạch địa (hốt nhiên) lai.
Nguyệt viên nguyệt khuyết dạ,
Bất hứa khả môn kha.

Sao mà tin thiệt không hay,
Bỗng nhiên tin tức báo ngay trước thềm.
Trăng tròn nay khuyết nửa đêm,
Chớ nên mở cửa mới êm việc nhà. 
LỜI BÀN 
Quẻ này cho biết: Tin tức tuy có, nhưng cần phải dự phòng. Lúc đắc ý cần phải đề phòng lúc thất ý lại cần phải đề phòng tai vạ đến bất ngờ. Người ta sinh ra ở trên đời, suốt đời mình, không có ngày nào là không lo sợ đề phòng.
Theo ý quẻ nói công việc cầu xin của bạn cần phải cẩn thận mới được yên vui. Bởi hai câu sau của quẻ thơ nói: trăng tròn nay khuyết, nửa đêm chớ nên mở cửa. Đó là dạy cho ta phải cẩn thận trong công việc.
Vậy những việc cầu xin của bạn ngoài sự cẩn thận, phải suy nghĩ cho kỹ lưỡng, nhứt là không nên đặt cao vọng quá và phải yên phận hơn. Thận trọng lúc hành động, chớ để kẻ dòm, bị phá hoại. Cầu sự chưa thông, chờ. Đánh số dở. Số hên: 2, 9, 1, 91, 19, 29, 92.
*Giải:Tiến hành công việc điều quan trọng nhất là đầu tiên phải biết cẩn thận tính toán phương thức làm cho lớp lang thứ tự, mới tránh khỏi tai hại về sau.
(Nguồn sưu tầm)