Đăng lúc: 08:32:06 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 294 - TRUNG THƯỢNG 

Bát Thuần Cấn
Động Hào Lục
Ngoại Quái: Cấn
Nội Quái: Cấn


Bảo nhạn nhiều hồ, địa thành lục,
Hành kiến công huân tảo hồi trình.
Tham luyến chung phi thế nhân phúc,
Mạc giao kê vụ hội tương tranh.

Chim nhạn bay lượn mặt hồ,
Nhảy lên trên đất dậm dò mà đi.
Công huân chẳng ngại điều chi,
Lập nên sự nghiệp chớ thì say mê. 

LỜI BÀN 
Quẻ này chủ công thành thì thân thoái, chớ dấn thân mình mãi vào dòng danh lợi để đến nổi cầu vinh mà lại thành tìm nhục, mua vui mà lại thành chuốc khổ. Người xin được quẻ này nên biết rõ cái đạo xuất xứ.
Ý quẻ tả rằng hiện nay thời vận của bạn như chim bay lượn rất là đắc ý, và khi con chim nhạn dậm chân xuống đất đi cũng biết dậm dò mà tiến bước, nghĩa là tránh được những cạm bẫy.
Vậy những việc cầu mưu của bạn ắt được toại nguyện như ý, như câu thứ ba trong quẻ nói công danh chẳng ngại điều chi. Nhưng câu chót của quẻ khuyên khi thành đạt thì nên chớ quá ham mê mà cứ tiến hoài sẽ vấp điều không hay. 
Thời vận hanh thông. Công thành thân thối, thì sự ắt hay. Biểu tượng: Chim. Đánh số, tốt nhất nữa. Số hên: 3, 2, 9, 39, 93, 23, 32, 29.
*Giải:Những lúc thời cơ thuận tiện nhất, hãy rán sức tìm cầu chức tước, tìm cầu người phối ngẫu, tìm cầu tiền bạc …thảy đều có lợi cả.
(Nguồn sưu tầm)