Đăng lúc: 08:32:03 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 295 - THƯỢNG THƯỢNG 

Sơn Thủy Mông
Động Hào Nhất
Ngoại Quái: Cấn
Nội Quái: Khảm


Thiên thượng phong,
Thiên biên nguyệt.
Nguyệt bạch phong thanh,
Lưỡng lưỡng tương đắc.

Gió trời nay thổi hiu hiu,
Mặt trời sáng chói, mây điều phủ quanh.
Đó là cảnh sáng gió thanh,
Điềm nhiên tương xứng, may lành hanh thông. 

LỜI BÀN 
Quẻ này chủ trong sáng rõ ràng không có gì là xấu hổ giấu diếm, có cái vui tương đối với mọi người. Trái lại nếu có chút hôn trọc, mờ ám, bẩn nhơ, thì mọi người điều bỏ mình mà đi hết. Người xin được quẻ này nên lấy điều chính đại quang minh làm căn bản cho dự lập thân.
Ý quẻ nói rằng: cảnh tình của bạn hiện nay như gió hiu hiu, mặt trời sáng chói nơi góc trời. Đó là một cảnh trời sáng gió thanh, nghĩa là cảnh tình hiện nay của người tốt, thời vận đã đến. Nên việc xin hỏi của bạn được thong dong hoàn hảo, chẳng có gì đáng lo.
Vận thời hanh thông, mã đáo công thành. Tốt đẹp, cầu được, ước thấy. Đánh số, hạp. Số hên: 4, 9, 2, 49, 94, 92, 29, 42.
*Giải:Sự sanh trưởng của vạn vật đi theo một qui luật tự nhiên mà phát triển. Con người cũng vậy, hiểu được cái lý tự nhiên nầy thì được sống lâu và an nhàn.
(Nguồn sưu tầm)