Đăng lúc: 08:32:03 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 299 - TRUNG THƯỢNG 

Sơn Thủy Mông
Động Hào Ngũ
Ngoại Quái: Cấn
Nội Quái: Khảm


Khiếu đạo, khiếu đạo,
Thiên tướng minh liễu.
Hà tất thân thủ thư mi ?
Phản tổ cao bồng dáo lão?.

Tiếng người la lối om sòm,
Kêu la trời sáng đỏ lòm khắp nơi.
Sao còn chẳng chịu thức chơi,
Ngủ nghê mơ mộng cuộc đời trôi qua. 

LỜI BÀN 
Quẻ này ý bảo: Thời cơ đã đến, cần nên tuốt kiếm đứng dậy múa đi, xông ra ngoài mà kiến công lập nghiệp chứ đừng so vai rụt cổ mãi trong xó nhà mà lỡ hết cơ hội. Người xin được quẻ này rất nên thừa thời mà hành động.
Ý quẻ mách rằng hiện nay vận thời của bạn đã đến lúc hanh thông, bạn hãy nắm lấy dịp may nầy để tiến bước chớ lưng chừng rồi mất cơ hội, thì uổng lắm.
Vậy những việc cầu xin của bạn thành công hay thất bại đều do sự có biết nắm lấy thời cơ của mình hay không. Do đó bạn hãy gan dạ tiến lên, nhứt là trong dịp này ắt thành công. 
Khuyên ta chộp lấy thời cơ, kẻo muộn màng mất đó, vận thời đến rồi lo gì nữa. Đánh số thông. Số hên: 8, 9, 2, 89, 92 29, 28.
*Giải :Bất cứ sự vật hay hành động nào, thực là thực mà giả là giả. Một phen trải qua khảo nghiệm nhiều cách thì “bộ mặt thật ” sẽ hiện ra thôi.
(Nguồn sưu tầm)