Đăng lúc: 08:32:58 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 30 - HẠ TRUNG

Thiên Phong Cấu
Động Hào Lục
Ngoại Quái: Càn
Nội Quái: Tốn


Lục hoàng các bạch liểu đầu,
Tất cánh thành hà tế.
Bất như xu thử tinh thần,
Do hảo mãi ta chân khí.

Hoạn lộ công danh có nghĩa gì?
Bạc đầu gối mỏi còn nên chi! 
Hư không rút cuộc hư không cả,
Dưỡng khí thừa nay chẳng mấy khi!
LỜI BÀN 
Quẻ này cố khuyên ta chớ nên vội vả hành động cố giữ sự yên tỉnh, chớ tham lam tìm đường phải trái, chớ liều lỉnh vọng tưởng. Ta phải làm sao giữ được cái tinh thần có hại của ta, bồi bổ được cái nguyên khí vô cùng của ta. Người quân tử bói được quẻ này, có thể cầu phúc, kẻ tiểu nhân bói được quẻ này có thể lấy đó khỏi vạ.
Người cầu xin quẻ này hiện như một ông lão, đầu đã bạc và khí sắc tàn phai, ngày dương oai, điệu võ không còn nữa. Mà tốt hơn hết là thừa dịp nuôi dưỡng tinh thần để khỏe mạnh tuổi già. 
Vậy ý quẻ có ý nói rằng: Nên yên phận, chớ nên cưỡng cầu và cần phải tu tâm dưỡng tính, làm điều phước lành, thì mới yên thân hơn. 
Quẻ dạy: An phận thủ thường. Tài ba không có, thời vận cũng không, hay hơn hết nên thủ thường, để tìm hai chữ bình an là tốt hơn hết. Dù cho cố gắng mấy cũng chẳng nên công gì. Cầu tài, cầu danh trầm trệ, đánh đỏ đen khó trúng. Số hên: 3, 30, 33, 23.
*Giải:Tìm công danh, trắng cả đầu,
Mà danh lợi, chẳng thấy đâu bến bờ.
Mau quay về với nơi xưa,
Cuộc đời làm lại, được nhờ tấm thân.
 
(Nguồn sưu tầm)