Đăng lúc: 08:32:03 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 305 – TRUNG HẠ

Sơn Phong Cổ
Động Hào Ngũ
Ngoại Quái: Cấn
Nội Quái: Tốn


*Thi :
tiềm long dĩ thụ khốn , 
thượng bất kiến vân hưng , 
trữ khan vân tứ hợp , 
phi khứ đáo thiên đình . 
-Dịch:-
rồng nằm đã thọ khốn, 
nên chẳng thấy mây nổi, 
lâu sau mây bốn phương hợp lại, 
bay thẳng đến thiên đình.

*Giải:Người được quẻ nấy tạm thời gặp chuyện gãy đổ, trước mắt nên ngưng lại công việc để chờ thời cơ thuận tiện rồi làm mới tốt.

Quẻ này chủ công danh chậm chạp, thời vận chưa đạt. Tuy chí khí mưu đồ tích cực đấy nhưng hội gió mây vẫn chưa gặp. Trừ phi chăm chỉ chuyên cần, đem hết sức mình mà học tập, nghiên cứu thì may ra mới phát tích tụ mình được. Người xin được quẻ này chớ nên vội vã.

Ý quẻ nói hiện nay vận trình của bạn chưa được thông như con rồng hiện đang bị kẹt thế cùng và mây gió lại không có, nên khó thành công. Cần phải chờ đợi một thời gian nữa, thì mới có thể có tiện lợi hơn. 

Vậy những việc cầu mưu của bạn hãy nên bền chí chờ đợi một dịp khác là tốt hơn, vì trong lúc này vận thời chưa được hanh thông lắm. 

Rồng mắc cạn không mây, thì làm sao bay? Chờ mây tụ, thì bay thẳng lên trời. Đang bỉ, cần chờ ẩn nhẫn. Biểu tượng: Rồng. Đánh số hạp chút ít. Số hên: 3, 4, 30, 40, 34, 43.
(Nguồn sưu tầm)