Đăng lúc: 08:32:03 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 308 – TRUNG TRUNG

Sơn Thiên Đại Súc
Động Hào Nhị
Ngoại Quái: Cấn
Nội Quái: Càn


*thi :
long sanh đầu giác, 
tương phái cam lâm , 
lục thất bát tảo , 
hảo tế thương sinh . 
-Dịch:- 
Rồng sanh sừng trên đầu, 
sẽ có mưa dầm lớn, 
sớm là sáu bảy tám ngày nữa,
cứu giúp cho người đời

*Giải: Đây là quẻ có cảm ứng, nếu cầu chức tước sự nghiệp , gặp người tuổi Thìn sẽ được trợ giúp. Nếu dời chỗ ở chỗ làm, chọn ngày có số sáu, bảy, tám thì được thuận lợi.

Quẻ này có cái tượng tạm thời hãy an tâm giữ gìn cẩn thận, tin tức tốt đẹp sẽ tới đó. Nhất vào tháng 3 tháng 6,7,8, chắc chắn có hy vọng hanh thông lắm. Người xin được quẻ này nên chớ có lo ngại.

Quẻ nói người cầu xin như là rồng đã mọc sừng và sắp sửa làm gió làm mưa. Nghĩa là vận bạn đã tới lúc tốt sẽ gặp may mắn. Song hai câu của quẻ thơ có ý nói rằng, nếu bạn muốn thành đạt sở cầu thì hãy sớm tính toán và cố gắng bước tối mới thâu hái được kết quả mỹ mãn.

Phong vận gặp hội anh hào ra tay. Tốt đẹp. Thời vận hanh thái. Nhưng phải kiên chí tính toán kỹ. Biểu tượng: rồng. Đánh số tốt đẹp. Số hên: 37, 73, 3, 7, 30, 70.
(Nguồn sưu tầm)